Yara bakımının multidisipliner bir uğraşı olması nedeniyle birçok uzmanlık alanını kapsamaktadır. Dolayısıyla konuda çalışan veya ilgi duyan;  Genel Cerrahi, Plastik Cerrahi, Ortopedi, Dermatoloji, Vasküler Cerrahi, Çocuk Cerrahisi, Jnekoloji, Fizik Tedavi Rehabilitasyon, Endokrinoloji, Geriatri, Dahiliye, İnfeksiyon Hastalıkları, Nöroloji, Tıbbi Mikrobiyoloji, Sualtı ve Hiperbarik Tıp, Anesteziyoloji ve Yoğun Bakım, Pediatri, Aile Hekimliği vb. uzmanlık alanlarını içeren geniş bir yelpazeden hekim, hemşire, fizyoterapist ve diğer sağlık profesyonellerinden üye alınabilmektedir.

Derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan fiili ehliyete sahip  sağlık profesyonelleri  bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. 

Dernek Başkanlığına yazılı veya elektronik ortamdan yaptığı üyelik başvurusu, Dernek Yönetim Kurulu'nca üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazı ile veya elektronik ortam yoluyla başvuru sahibine bildirilir. 
Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir. Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.


SIKÇA SORULAN SORULARA GERİ DÖN

ÜYE GİRİŞİGoogle Analytics Kodunu buraya koyun