12. YARA BAKIMI KONGRESİNDE SUNUM ÖDÜLLERİ VERİLDİ

HABER TARİHİ: 04 Eylül 2019
515 Kişi okudu

SÖZEL BİLDİRİ BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ:

Murat Ali Çınar, Kezban Bayramlar, Ahmet Erkılıç, Ali Güneş, Yavuz Yakut.  Majör yanıklı hastalarda erken dönem fizyoterapinin biyokimyasal parametreler üzerine etkisi.

SÖZEL BİLDİRİ İKİNCİLİK ÖDÜLÜ:

Demet Coşkunırmak, Sakine Boyraz. Diyabetik ayak yarası gelişen hastaların geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarını kullanma durumlarının incelenmesi.

SÖZEL BİLDİRİ ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ:

Yavuz Aslan, Ali Burak Binboğa, Mehmet Ali Kaplan, Mehmet Onay.  Periferik arter hastalığının eşlik ettiği yara hastalarında endovasküler girişim ve hiperbarik oksijen tedavisinin kombine etkilerinin değerlendirilmesi.

POSTER BİLDİRİ BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ:

Nur Yapar, Bülent M Ertuğrul, Emre Özker, Arife Polat Düzgün, Meltem Taşbakn, Murat İlkar Gelişen, Şamil Aktaş, Volkan Öztuna, İlker Şenses, Başar Kaya, Işık Şenkaya Sığnak, Mevlüt Türe. Wagner Sınıflamasına Göre Evre 1 ve 2 Diyabetik Ayak Yaralarında Topikal Epidermal Büyüme Faktörü Regen-D®’nin Etkinliğinin Araştırılması; Çalışma Ön Verileri.

POSTER BİLDİRİ İKİNCİLİK ÖDÜLÜ:

Yahya Utlu, Füruzan Bozkurt Kozan, Okay Başak, Ş. Barçın Öztürk, M. Bülent Ertuğrul. Diyabetik Ayak İnfeksiyonlarında Osteomiyeliti Olan ve Olmayan Olgularda Dirençli Bakteri Oranları Nasıl?

POSTER BİLDİRİ ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ:

Meltem Işıkgöz Taşbakan, Serhat Uysal, Süheyla Kömür, Gül Karagöz, Nur Yapar, Anıl Murat Öztürk, Oguz Reşat Sipahi, Neşe Demirtürk, Özlem Tunçcan, Gökhan Karaahmet, Nefise Öztoprak, Saygın Nayman, Hüsnü Pullukcu, Zülal Ozkurt, Alper Sener, Tansu Yamazhan, Ayten Kadanalı, Behice Kurtaran, Bilgin Arda. Osteomiyeliti Olmayan Diyabetik Ayak Enfeksiyonlarında Daptomisin Tedavisi: Çok Merkezli Çalışma. ÜYE GİRİŞİGoogle Analytics Kodunu buraya koyun